Med Agva Kraft Bedrift er det 100% Fornybar Energi

Agva Kraft Bedrift selger kun fornybar energi. Vi kan selvfølgelig ikke styre hva som kommer ut av kontaktene i bedriften din, men vi kan styre hvor pengene går. Når bedriften kjøper strøm fra kraftleverandører som ikke handler opprinnelsesgarantier går kun 9% av pengene til produksjon av fornybar energi. Når den kjøper fra Agva Kraft går 100% av pengene til fornybar energi, uten tillegg i prisen.

Gjennom ordningen med opprinnelsesgarantier, som Statnett kontrollerer i Norge, vil det for hver kWt du bruker bli produsert tilsvarende mengde grønn strøm. Dette betyr at pengene du betaler for strømmen går til produsenter av fornybar energi. Ifølge NVE sin varedeklarasjon for 2014 er andelen fornybar energi i Norge nå nede i historisk lave 9%. Handler du strøm fra Agva får du 100%!

Det er stilles stadig større krav fra konsumentene til at bedrifter tar samfunnsansvar i forhold til klima. Ved å kjøpe 100% fornybar energi har din bedrift tatt et viktig skritt uten å måtte betale mer.

Her kan du bestille 100% fornybar energi til din bedrift.